Responsabilitat social

Què és la RSC?

 • La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el compromís voluntari que les empreses fan per a la millora social, econòmica i ambiental.
 • La RSC vol anar més enllà del compliment de les lleis i les normes, donant per descomptat el seu respecte i el seu estricte compliment. Sota el concepte d’administració i de management s’engloben un conjunt de pràctiques, estratègies i sistemes de gestió empresarials que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental.
 • La RSC és sinònim de transparència dels inversors, de bon govern de les societats cotitzades, codis ètics, iniciatives d’acció social i mecenatge cultural, entre d’altres iniciatives. Les organitzacions socials desenvolupen la seva missió alhora que estableixen vies de comunicació amb l’Administració i les empreses.

Documentació

Conscients de la importància de donar suport, estimular i difondre aquest model d’organització corporativa, l’Associació per a les Nacions Unides, com a membre fundador del Pacte Mundial a Espanya, va començar a desenvolupar l’any 2005 el projecte Territori Socialment Responsable (TSR), tot intentant aplicar els objectius del Global Compact, signat el 2000 a les Nacions Unides. El concepte de TRS inclou els àmbits de:

 • Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), pel desenvolupament de polítiques de millora de les empreses davant de la societat.
 • Responsabilitat de l’Administració Pública (RSA), dins del sector públic, per a la cohesió social i el desenvolupament de bones pràctiques.

Han estat precisament en els sector públic i de l’àmbit local dels municipis on s’han centrat els esforços de l’ANUE.

Des de l’any 2004 hem treballat la responsabilitat territorial col·laborant en la autodiagnosis de les administracions dels ajuntaments de Mataró, Sitges, Vic, els Monjos, Gelida, Sant Sadurní i Vilafranca.

Notícies

Projecte "El barri, territori socialment responsable"

El projecte de Barris Responsables va sorgir de l'interès per treballar els aspectes vinculats a la Responsabilitat Social des d'una perspectiva molt estretament vinculada al barri, i posant accent en la interrelació entre les parts i en els beneficis que pot aportar a la comunitat.

2012
 Publicació del dossier El Barri, Territori Socialment Responsable, que  recull les bones pràctiques de responsabilitat social d’empreses i organitzacions en els barris en els quals s'ha treballat amb la intenció d’afavorir un territori socialment responsable.

Podeu descarregar el llibre en PDF aquí


 

2010 
Llocs:

 • Barri de la Ribera – Sant Pere (Fundació Comtal, René + que electrodomèstics, Pintures Solà)
 • Barri de Gràcia (Centre Moral, La Salle, Coordinadora de Festes, Novell, Clínica el Remei, Cafès Caracas)
 • Barri de Sant Antoni (Moritz, )

Durant el 2010 s'ha desenvolupat a nous barris, com a continuació del projecte pilot desenvolupat anteriorment al barri de la Sagrada Família, com una proposta molt vinculada als interessos i dinàmiques del barri. L'Associació per a les Nacions Unides com a entitat promotora de la iniciativa, ha liderat el projecte, amb el suport tècnic de Josep Maria Canyelles, expert en RS, i amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona.

 • S'han identificat empreses i organitzacions amb pràctiques socialment responsables de diferents barris de Barcelona.
 • S'han fet fitxes de bones pràctiques d'RS d'una selecció d'aquestes empreses i organitzacions, procurant garantir una certa diversitat, i sempre d'ens molt vinculats al barri
 • S'ha mantingut el web del projecte, www.barrisresponsables.cat

2008/2009
Lloc: 
Sagrada Família

El barri, territori socialment responsable és un projecte per desenvolupar el concepte TSR aplicat a barris de la ciutat de Barcelona.

Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'ANUE amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquesta primera etapa del projecte hem desenvolupat el mapeig de responsabilitat social del barri de la Sagrada Família, desenvolupant les fitxes de bones pràctiques de la Fundació Claror, l'establiment Donaire,i l'Escola de Música Accent.

Pàgina web del projecte: www.barrisresponsables.cat

Pacte Mundial (Global Compact)

L'Associació per a les Nacions Unides a Espanya està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, i és membre fundador del Pacte Mundial a Espanya des de 2005.

Anualment presenta el seu informe de progrès on demostra el seu compromís amb els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

-Podeu llegir l'Informe de progrès de l'ANUE 2013 i el anteriors  al  web de Red Española del Pacto Mundial. 

-"Arquitectos de un mundo mejor", article de l'ANUE publicat al web de Red Pacto Mundial España l'octubre de 2013