Responsabilitat de Protegir


Des de novembre de 2011 l'ANUE és membre de la Coalició Internacional per a la Responsabilitat de Protegir (ICRtoP en les seves sigles en anglès).
 

Què és la Responsabilitat de Protegir?

La Responsabilitat de Protegir ("RtoP" o "R2P") és una nova norma de seguretat internacional i de drets humans que va ser concebuda en la cimera mundial de les Nacions Unides de 2005 per abordar el fracàs de la comunitat internacional a prevenir i aturar els genocidis, crims de guerra, neteja ètnica i crims contra la humanitat. Aquest compromís estipula que:

  1. L'Estat té la responsabilitat primordial de protegir la població del genocidi, els crims de guerra, crims contra la humanitat i neteja ètnica.
  2. La comunitat internacional té la responsabilitat d'ajudar els Estats en el compliment d'aquesta responsabilitat.
  3. La comunitat internacional hauria d'utilitzar els mitjans diplomàtics, humanitaris i altres pacífics per protegir les poblacions d'aquests crims. Si un Estat no protegeix les seves poblacions, o és en realitat l'autor dels crims, la comunitat internacional ha d'estar preparada per prendre mesures més fortes, incloent l'ús col·lectiu de la força a través del Consell de Seguretat de l'ONU.

Què és la La Coalició Internacional per a la Responsabilitat de Protegir (ICRtoP)?

La ICRtoP va ser fundada el gener de 2009 reunint organitzacions no governamentals de totes les regions del món per enfortir el consens normatiu per a la RtoP, afavorir la comprensió de la norma, impulsar l'enfortiment de la capacitat per prevenir i aturar el genocidi, els crims de guerra, neteja ètnica i crims contra la humanitat i mobilitzar les ONG per impulsar l'acció per salvar vides en situacions de RtoP en determinats països.

Més informació a www.responsibilitytoprotect.org
 

L'ANUE AMB LA RtoP

L'ANUE va incorporar la RtoP en la seva agenda d'activitats el mateix any de l'anunci, amb les jornades sobre la reforma de l'ONU que va organitzar el 2005 amb motiu del 60è aniversari de l'Organització. A més, ha apropat la RtoP als joves convertint-la en tema de debat en la simulació dels Consells de Seguretat del C'MUN 2009 i 2012. Des de novembre de 2011 l'ANUE és membre de la ICRtoP.