Reforma ONU

La reforma de les Nacions Unides i l’ANUE

Atès que les discussions i les propostes sobre la reforma de les Nacions Unides han estat un debat central des de, pràcticament, la mateixa creació de l’Organització, l’ANUE hi ha dedicat part del seu interès i de les seves activitats. Així, des d’abans de l’acabament de la guerra freda i les noves perspectives polítiques en el sistema internacional que es van obrir, l’ANUE ha estat contribuint al debat sobre la necessària reforma de les Nacions Unides difonent els treballs de l’Assemblea General i promovent estudis i activitats sobre diferents aspectes.
 

Des de l’ANUE creiem que una de les nostres missions principals és, certament, la d’organitzar la reflexió des del món acadèmic i de la societat civil sobre els canvis que necessita l’Organització universal per excel·lència. Volem, d’aquesta manera, provocar una reflexió seriosa sobre quines Nacions Unides necessita la societat internacional del segle XXI, més de seixanta-cinc anys desprès de la seva creació.
 

Al nostre entendre, els mateixos propòsits i principis enunciats l’any 1945 són vàlids avui dia, atès el seu caràcter universal i intemporal, però no hi ha dubte que cal adaptar l’Organització a la nostra realitat actual. En aquest sentit, desitgem que els objectius generals i universals de desenvolupament, progrés i pau formulats el 1945 es facin plenament efectius i això només pot passar per l’enfortiment i el restabliment de la credibilitat de les Nacions Unides.
 

Encara que les Nacions Unides no són un superestat, perquè són el que els estats volen que siguin, entenem que és necessari que la funció de lideratge i de centre rector del sistema i de les decisions internacionals es porti des de l’Organització, ja que és l’únic fòrum universal de diàleg entre tots els Estats.
 

Entre les moltes activitats realitzades per la nostra Associació sobre la reforma de les Nacions Unides, podem destacar-ne algunes que serveixen per exemplificar la tasca que hem realitzat:

  • El 1996 vàrem celebrar el seminari Els reptes de les Nacions Unides al segle XXI, del que es va derivar una publicació.
  • L’any 2000 vàrem organitzar la Jornada internacional Les Nacions Unides al segle XXI, amb la participació, entre d’altres, del llavors president de Malta i expresident de l’Assemblea General, Guido di Marco.
  • El 2003 vam organitzar l’Assemblea Plenària de la WFUNA a Barcelona, amb el tema Les Nacions Unides: La nostra esperança i el nostre futur.
  • El 2005, coincidint amb el 60è aniversari, vàrem organitzar les Jornades sobre la reforma de Nacions Unides, celebrant dos seminaris a Madrid i Barcelona, que es varen cloure amb una Jornada internacional celebrada al Palau de Pedralbes, en la qual es va destacar la importància del multilateralisme efectiu al voltant de les Nacions Unides.
  • Des del 1998 fins avui, la nostra Delegació de Lleida realitza anualment seminaris sobre la reforma de Nacions Unides en els seus diferents aspectes, alguns dels quals han estat objecte de publicació.
  • Per últim, cal indicar que dins del C’MUN (Catalonia Model of United Nations) , que ja ha celebrat la seva setena edició, també es tracta el tema de la reforma de les Nacions Unides en els debats entre els joves participants.

La Reforma de les Nacions Unides

El proceso de reforma de las Naciones Unidas (2009). 
Antoni Blanc Altemir (ed.)

Aquest llibre, editat per ANUE, la Universitat de Lleida i Tecnos i publicat en castellà, recull la quarta i cinquena edició de les jornades realitzades pel Grup d’Investigació sobre la reforma de les Nacions Unides, creat el 2005 sota la coordinació d’Antonio Blanc, president de la delegació de l’ANUE a Lleida. El Grup, integrat actualment per 19 professors de diferents universitats espanyoles, italianes i franceses, va dedicar aquestes jornades –celebrades a febrer i novembre de 2007 a l’Universitat de Lleida– a la dimensió institucional de la reforma i a les qüestions en torn del manteniment de la pau i la seguretat internacionals. El llibre, estructurat en dues parts (La dimensió institucional i El manteniment de la pau i la seguretat internacionals), presenta els treballs de Rosa Riquelme, Eugenia López-Jacoiste, Jordi Bonet, Bénédicte Real, José Roberto Pérez, Cesáreo Gutiérrez, Tullio Scovazzi, David Bondia, Paz Andrés Sáenz, Antonietta Di Blase, María José Cervell, Francisco Aldecoa, Mercedes Guinea, Pilar Pozo i Romualdo Bermejo. El pròleg és de Javier Pérez de Cuéllar, cinquè secretari general de les Nacions Unides (1982-1991).

Jornades sobre la reforma de les Nacions Unides a la Universitat de Lleida