Quines són les reformes que es promouen a l'interior de les Nacions Unides

Aquest primer de juny, l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) va organitzar la xerrada informativa "Reformes sobre el paper: les noves Nacions Unides", a càrrec de Francesc Claret, director de planificació i estratègia del Departament d'Afers Polítics de les Nacions Unides, en el marc del programa general "Tardes de debat" que l'Associació promou entre els joves.
 
Els assistents van tenir l'oportunitat de conèixer de prop, en què consisteixen els canvis i ajustos que s’estan portant a terme a l'Organització de les Nacions Unides (ONU) com a part de la reforma global que porta endavant aquest organisme internacional, enmig d'enormes pressions internacionals.
 
Claret va dir que són molts els reptes que es presenten a les Nacions Unides actualment, però la xerrada es va centrar en quatre de fonamentals: a) el mecanisme de selecció de nou secretari o secretària general de l’ONU; b) la nova agenda de desenvolupament de les Nacions Unides establerta en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. c) la construcció d'operacions de pau al món i mediació de conflictes; d) les dones com a víctimes de violència.
 
Respecte al primer tema, Francesc Claret va manifestar que Nacions Unides busca ser més transparent en la seva gestió, i que, per exemple, el procediment de selecció d’un  nou secretari de l'ONU 2016 està essent més visible i és probable que es triï una dona per ser conseqüents amb la igualtat de gènere. També va avançar que les deliberacions que hi ha a l'interior de l'ONU són substantives i es fa difícil determinar encara, qui pot ser el nou secretari o secretària de l'organisme.
 
D'altra banda, va exposar que en els processos de construcció de pau al món cal avançar, ja que més del 50% de països que avui són en guerra, ja tenien un conflicte o eren en guerra en el passat. En aquest punt també va destacar la valuosa participació de les dones, ja que en matèria de mediació i resolució de conflictes, aproximadament el 70% de les mediacions protagonitzades per una dona, es resolen i arriben a una solució pacífica; la capacitat i les destreses de les dones per a la mediació són molt valorades a les Nacions Unides.
 
Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, Claret va dir que l'agenda es va configurar amb una transversalitat de dos components: l’aplicació universal envers tots els estats, la qual cosa vol dir una posada en pràctica i acompliment dels objectius tant per part de Burkina Faso com dels Estats Units d'Amèrica, i prevenció o sostenibilitat del sistema, per tal d'assolir un model molt més amable i equitatiu amb el medi.
 
Es van tractar també altres temes en relació amb el terrorisme, el reconeixement de nous estats i independència, la resolució de conflictes i mediació.
 
Font pròpia: ANUE