Qui som

Volem que els drets humans siguin respectats arreu del món

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) és una organització no governamental fundada a Barcelona el 31 d'octubre de 1962. L’ANUE és membre de la Federació Mundial d’Associacions de les Nacions Unides (FMANU), creada el 1946 com una iniciativa social i apolítica amb l’objectiu fonamental de defensar i divulgar els principis de la pau i els drets humans al món, per aconseguir una convivència pacifica entre tots els pobles de la terra. Veure més sobre els origens de l'ANUE.

L’ANUE ha estat reconeguda per les Nacions Unides com a únic nexe principal entre aquesta Organització i la societat civil a Espanya, i actua com a punt focal del Centre Regional d’Informació de les Nacions Unides (UNRIC) a Brussel·les. Gaudeix d’estatut consultiu davant el Consell Econòmic i Social (ECOSOC, en les sigles en anglès) ha estat declarada entitat d’utilitat pública. Veure més reconeixements.


On som

Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)
Via Laietana, 51, entl. 3a, 08003 Barcelona. 
Tel. (34) 93 301 39 90. Fax (34) 93 317 57 68.
info@anue.org

Delegació de l'ANUE a LLeida
Universitat de Lleida. C/ Jaume II, 73. 25001 Lleida.
Responsable: Antoni Blanc, president.
blanc@dpub.udl.cat

Els principals objectius de l’ANUE són:

 • Encoratjar la societat civil a conèixer i a donar suport als propòsits i principis de les Nacions Unides.
 • Proclamar, difondre i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, així com contribuir a promoure el manteniment de la pau i seguretat internacionals, el desenvolupament i la protecció ambiental a tot el món.
 • Promoure els valors de la tolerància, la convivència, la comprensió, la solidaritat i la cooperació entre tots els pobles i totes les persones del món, sense tenir en compte la seva raça, sexe, origen, nacionalitat i orientació religiosa o política.
 • Impulsar la recerca, la informació i l’ensenyament sobre temes d’interès internacional i sobre les actuacions de les Nacions Unides de la seva xarxa d’organismes especialitzats que actuen en els àmbits polític, econòmic, social i cultural.
 • Vetllar per l’acompliment dels compromisos dels Governs en el marc de les Nacions Unides per tal d’assolir la pau, la justícia i el desenvolupament en el món.

Activitats principals:

 • Organitzem campanyes educatives i de sensibilització a través de jornades, fòrums, cursos, seminaris, conferències i publicacions sobre les Nacions Unides i sobre els drets humans.
 • Divulguem els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per poder-los assumir com a societat.
 • Proposem debats sobre la reforma de les Nacions Unides.
 • Cooperem en programes d’educació per la pau a través de l’esport a Àfrica.
 • Promovem sinèrgies socials a través de polítiques de responsabilitat social.
 • Publiquem llibres sobre relacions internacionals, conflictes, drets humans, material didàctic per a col·legis, revistes, anuaris, etcètera; i oferim un servei informatitzat de biblioteca i documentació sobre temes de les Nacions Unides i dels seus organismes especialitzats.
 • Donem veu als joves. Fem activitats formatives i dediquem especial atenció a temes d’interès internacional en els quals participen joves de tot el món.