Presentació de l’Informe Unesco Educació per a Tothom 2011

L’ANUE i UNESCOCAT van presentar el 16 de maig a la seu de L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) l’edició catalana de l’Informe de Seguiment de l’Educació per a Tothom en el Món (EPT) 2011: ‘Una crisi encoberta: conflictes armats i educació’ de la UNESCO.

L’acte, que va reunir una quarantena de persones, va ser presidit pel director general de Relacions Institucionals, Joan Auladell, i va comptar amb les intervencions de Rafael Grasa, president de l’ICIP; Kevin Watkins, director de l’informe; Eduard Sagarra, president de l’ANUE; i Miquel Àngel Essomba, director d’UNESCOCAT.

En presentar l’informe, Kevin Watkins va afirmar que tot i que s’han produït alguns avenços, els governs no estan complint amb el compromís que van contreure col·lectivament a Dakar l’any 2000, on es va adoptar el Marc d’Acció sobre l’Educació per a Tothom.

L’informe consta de dues parts: La primera presenta l’estat actual de l’educació al món i s’assenyala els avenços i els contratemps, així com una sèrie d’aplicacions pràctiques que poden contribuir a accelerar els progressos. La segona part analitza la repercussió dels conflictes armats a l’educació.

Watkins també va analitzar amb profunditat quatre deficiències que identifica l’informe i que s’han tenir en compte a l’hora d’assolir les millores proposades: deficiències en la protecció dels drets humans que afecten l’educació; les deficiències en la prestació de serveis educatius; les deficiències en la reconstrucció; i les deficiències en la construcció de pau assumint el potencial que té l’educació en la consolidació de la pau.

Veure resum de l’informe en català