Presentació de l’IDH 2011 en català

 

Sostenibilitat i equitat per evitar “que el planeta premi el botó de reiniciar”

L’Escola Industrial de Barcelona va acollir el 23 de novembre la presentació de l’edició en català del resum de l’Informe sobre el Desenvolupament Humà 2011, en un acte organitzat per l’ANUE, UNESCOCAT i  la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i que va comptar amb la participació d’Adam Rogers, assessor principal de Comunicació Estratègica de l’Oficina de Coordinació a Ginebra del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

Van acompanyar Rogers Daniel López Codina, director del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC); Enric Carrera, en representació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC; i Carles Llorens, director general de Cooperació al Desenvolupament. Amb el títol Sostenibilitat i equitat: un futur millor per a tothom, l’Informe del PNUD vol destacar el vincle entre la sotenibilitat i l’equitat entesa com a justicia social, i la necessitat de tractar-los conjuntament per tal de mantenir els avenços en desenvolupament humà.

Adam Rogers, assessor principal de Comunicació Estratègica de l'Oficina de Coordinació a Ginebra del PNUD; Daniel López Codina, director del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC); Enric Carrera, en representació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, i Carles Llorens, director general de Cooperació al Desenvolupament.

En les primeres intervencions, Daniel López Codina a més d’assenyalar la trascendència d’unir sostenibilitat i equitat en la gestió dels recursos, va afegir la necessitat que les inversions no siguin només econòmiques, sinó també en coneixement; i en la transmissió del coneixement en la cooperació al desenvolupament. Enric Carrera, va recordar les entitats que han fet possible la traducció al català de l’IDH des de 1988 -fet que a permès una major difusió en la societat-, i va elogiar la dimensió social que adquireix el nou informe en posar l’èmfasi en l’equitat. Carles Llorens va destacar la importància i utilitat de l’IDH com a instrument en les polítiques de cooperació, i que molt sovint fa canviar la percepció que es té de molts països.

En presentar l’informe d’enguany, Adam Rogers va explicar que si bé els anteriors mostren que la majoria de països han crescut molt en tots aquests anys, la degradació ambiental i les desigualtats (de gènere, en l’accès a prestacions socials, aigua, sanejament, energies renovables…),  posen en perill aquest progrés, sent els més desfavorits qui pateixen més  aquesta doble càrrega. En aquest sentit, Rogers va alertar que l’Informe 2011 preveu un retrocés alarmant en el desenvolupament si el deteriorament ambiental i les desigualtats socials continuen intensificant-se, fet que podria portar el món a un col·lapse per al  2050.

Malgrat això, Rogers va anunciar que la Cimera de Rio+20 es debatrà sobre com evitar aquest col·lapse -“que portaria al planeta a prémer el botó de reiniciar”- i va plantejar propostes per assolir una economia verda, incorporant polítiques ambientals progressives que integrin l’equitat i millorin la participació de la població més afectada.

Per últim, Rogers va fer un repàs de l’evolució de l’índex de desenvolupament humà a diversos països amb la introducció, en aquesta edició, del factor de la desigualtat en els indicadors, fet que ha provocat un reordenament en la clasificació.

Podeu veure l’Informe complet a http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/