ONU i el Pacte Mundial sobre Migració

El tema de la Migració s'ha tornat un tema prioritari en els últims anys. Segons les dades de l'OIM, Organització Internacional per a les Migracions, des de l'any 2000 la quantitat de migrants internacionals ha augmentat d'un 49%. Avui a tot el món hi ha 258 milions de migrants que es desplacen per buscar millors condicions de vida. Canvi climàtic, pobresa, conflictes armats i violència són només algunes de les raons que alimenten els fluxos migratoris i que continuaran a fomentar els moviments massius en els propers anys. La qüestió necessita un fort compromís de part de tots els països, representant un desafiament i una responsabilitat per a la governança global i requierendo un enfocament de cooperació i diàleg entre tots els governs.

Per assegurar l'assoliment de resultats concrets, el 19 de setembre de 2016, l'Assemblea General de Nacions Unides ha adoptat la Declaració de Nova York per a Refugiats i Migrants, document A / 70 / L.61, en la qual els 193 països membres de l'ONU reconeixen la necessitat d'una perspectiva holística i concreta al tema de mobilitat humana i d'enfortiment de la cooperació a nivell global mitjançant la creació de mecanismes que protegeixin les poblacions migrants. La Declaració de Nova York posa inici a un procés de consulta i negociació intergovernamental amb l'objectiu d'adoptar un Pacte Mundial per a una Migració Segura, Regular i Ordenada.

El Pacte mundial es desenvolupa mitjançant un procés obert, transparent i inclusiu, amb la participació de totes les parts interessades, com la societat civil, el sector privat, institucions acadèmiques, parlaments, comunitats i organitzacions de migrants. Les negociacions estan en curs des del 2016 i els resultats del primer taller, celebrat el abril de 2017, serviran per al procés preparatori que es porta a terme aquest any 2018.

Les negociacions finals començaran el 20 de febrer, per arribar a la forma definitiva del Pacte. El president va declarar "Seran una prova per a tots nosaltres. (...), tots haurem de comprometre'ns, (...) Aquesta és la promesa que ens vam fer a nosaltres mateixos, i a les persones de tot el món. "

Les negociacions estan organitzades en vuit sessions plenàries i quatre diàlegs interactius, en els quals es debatrà un programa de deu temes específics sobre migració.

Entre els més complexos i urgents, el tema de ruptures familiars. La migració, que abans interessava sobretot homes adults, involucra sempre més dones i nens. De manera sempre creixent nuclis familiars han de triar entre aquesta units i viure en perill de guerres i pobresa o emigrar, separant-se. El tema d'unió familiar i de com aquest problema afecta els migrants i la seva integritat psicològica.

Els nens no acompanyats constitueixen un altre important desafiament a la migració. Aquests nens són més vulnerables a ser víctimes de violència física i abusos sexuals. La Convenció ONU per als drets de l'infant reclama la necessitat d'un enfocament específic i diferenciat per als nens, que no consideri el seu estat legal i implementi la seva protecció.

La migració, a més quan és irregular, comporta dificultats per als migrants a trobar feina. Sovint es verifiquen formes d'explotació laboral de migrants en els països d'acollida i serioses violacions de drets humans. Per lluitar contra aquest fenomen, es requereix la implementació de polítiques públiques amb un enfocament específic de desenvolupament econòmic per als migrants. Les condicions de treball són part del més ampli tema d'integració. El procés d'integració als països d'acollida ha de considerar com a elements necessaris la definició legal del migrant i la possibilitat d'entrar de manera regular en el mercat del treball.

El Pacte vol promoure un nou enfocament de front al tema migratori. Sovint ha estat presentat com un risc i una amenaça per als països d'acollida i les seves economies, fomentant una "narrativa política xenòfoba" perillosa, com ha dit António Guterres en l'informe "Aconseguir que la migració funcioni per a tothom". L'ONU es compromet a sensibilitzar governs i societat civil sobre el valor positiu de la migració i la seva aportació per al desenvolupament econòmic i cultural global.

Segons les dades OIM, el 2017 més de 3000 migrants han mort a la Mediterrània, i més de 14.000 des 2014. Impedir aquesta tragèdia humanitària és la responsabilitat de la nostra època.

Global Compact on Migrationhttps://www.iom.int/global-compact-migration