Nova publicació sobre la situació d’Equador i Evo Morales, pel Dr. Cesàreo Rodríguez-Aguilera de Prat (PDF)