NOTA DE L’ANUE AMB MOTIU DE L’ACTUAL SITUACIÓ A CATALUNYA

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya és una entitat creada l’any 1962 per defensar i promoure el coneixement, respecte i garantia dels propòsits i principis de l’ONU i, molt especialment, la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals de tothom i arreu. Des de llavors, hem desenvolupat aquesta tasca sense interrupcions, malgrat tot i en situacions polítiques no gens fàcils.

Avui, a l’ANUE, estem molt preocupats davant la situació que s’està vivint a Catalunya des de fa uns mesos. És per això que demanem, amb urgència, a totes les autoritats, poders legislatiu, executiu i judicial, però també a tota la societat espanyola, catalana i europea, el més estricte respecte dels drets inalienables i les llibertats fonamentals. En concret, dels  drets civils i polítics recollits a la Declaració Universal de Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 desembre 1948, als Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics del 1966, a la Convenció Europea de Drets Humans, i al Tractat de la Unió Europea, entre altres textos internacionals, i que estan incorporats a la Constitució espanyola, la qual cosa els fa -no ho podem oblidar- d’obligat compliment a Espanya.

Es tracta d’una obligació de tots que no podem defugir, ni individual ni col·lectivament, altrament aniríem en contra del valors estructurals de la nostra moderna societat democràtica, i, evidentment, en contra de la raó d’esser i dels objectius que sempre hem defensat a l’ANUE.

Mai la raó de la força o qualsevol ús de la força, en un sistema democràtic, pot estar per sobre de la força de la raó i del respecte dels drets i llibertats fonamentals tant difícilment aconseguits .

 

Barcelona a 14 de febrer 2018

 

Consell Directiu ANUE