L’Informe sobre Desenvolupament Humà 2015, fa èmfasi en el treball i la seva relació amb el desenvolupament

El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) va fer públic l'Informe sobre Desenvolupament Humà 2015, que recull dades generals sobre el treball amb un panorama mundial, en resposta a la pregunta: Com pot el treball millorar el desenvolupament humà?

Segons l'Informe, les dones es troben en situació de desavantatge en el món laboral. Sosté a més, que fomentar el desenvolupament humà per mitjà del treball, requereix polítiques i estratègies en tres esferes: creació d'oportunitats de treball, garantia del benestar dels treballadors i adopció de mesures específiques.

En aquest context s'han d'examinar els reptes plantejats pels canvis que està experimentant el món. Dels 7.300 milions d'habitants del planeta, 3.200 milions tenen una ocupació, altres porten a terme una feina d’atenció , treballs creatius, treballs voluntaris o altres tipus de treball, o bé es preparen per convertir-se en futurs treballadors. Alguns d'aquests tipus d’ocupació contribueixen al desenvolupament humà i altres no. De fet, hi ha feines que fins i tot perjudiquen el desenvolupament humà.

Així mateix, prop de 1.000 milions de persones que treballen en el sector de l'agricultura i més de 500 milions d'explotacions agrícoles familiars produeixen més del 80% dels aliments del planeta, per la qual cosa l'Informe ressalta que les persones són la veritable riquesa de les nacions, i el desenvolupament humà té per objecte ampliar les seves oportunitats.

Si parlem de la realitat més propera, Espanya, presenta una taxa d'atur del 20,90% en els últims quatre mesos del 2015, com es recull en l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). I segons aquestes xifres, l'atur és més gran entre els joves menors de 25 anys, 46%, davant dels que tenen per sobre de 25 anys amb un 19%. Per altra banda, les dones presenten 22,60% d'atur en relació als homes amb el 19,30%.

Com veiem el tema d'ocupació i desenvolupament humà és més proper del què imaginem. El treball té un valor social que va més enllà dels beneficis que obtenen els treballadors. Més de 450 milions d'emprenedors estan contribuint a la innovació i la creativitat humanes. Prop de 53 milions de treballadors del servei domèstic estan donant resposta a les necessitats d'atenció de la població. Les feines d’atenció envers els infants els està preparant per al futur. El treball que implica tenir cura de les persones d'edat avançada o les persones amb discapacitat està ajudant a aquests grups a mantenir les seves capacitats. El treball que realitzen els artistes, els músics i els escriptors està enriquint les vides humanes.

Més de 970 milions de persones que cada any es dediquen a activitats de voluntariat estan ajudant les famílies i les comunitats, creant xarxes socials i contribuint a la cohesió social. Totes les xifres queden recollides a l’Informe , el qual té la finalitat última de generar debat i polítiques al voltant del foment del treball en relació al desenvolupament humà de les persones.

Aquest document, insta a adoptar un programa d'acció que promogui un nou contracte social, un pacte mundial i l'adopció del Programa de Treball Decent d’acord amb l'objectiu 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que insisteix en la necessitat de promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena, i productiva i el treball decent per a tothom.