José María Mendiluce

Responsable de l’ACNUR al conflicte dels Balcans (1991-93).

Des del seu ingrés a l’ACNUR, l’any 1980, ha treballat per salvar el màxim de vides en una situació d’urgència com és la guerra oberta, intentant frenar les atrocitats que cometen i la lògica de la guerra. Ha desenvolupat les seves activitats a l’Àfrica, Centre-Amèrica, Kurdistan i a l’ex-Iugoslàvia.

1993