IRAN: POTÈNCIA REGIONAL?

Article ANUE, maig 2017.

Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona.
 

Característiques de la política exterior iraní.

L'actual política exterior d'Iran està presidida per dos grans objectius: 1) preservar el règim (una teocràcia clerical amb limitades institucions representatives) i 2) convertir el país en una potència regional.
 
pdf: