Hans Blix

Director de la missió de les Nacions Unides encarregada d’inspeccionar la tinença d’armes de destrucció massiva a l’Iraq.

Ha estat més de 40 anys en activitats relacionades amb les Nacions Unides, el dret internacional i el desarmament. Cridat personalment pel Secretari General de la ONU, Kofi Annan, va ser durant més de tres anys President executiu de la Comissió de les Nacions Unides de Vigilància, Verificació i Inspecció (UNMOVIC). Va ser un defensor de la via pacífica per la resolució del conflicte a l’Iraq.

2003