Fatana Ishaq Gailani

Presidenta de l Consell de Dones de l’Afganistan.

Per la seva lluita pel reconeixement dels drets de les dones a l’Afganistan, que no tenen reconeguts els drets fonamentals: dret al treball, l’educació, la cultura, la sanitat, i ni tan sols poden vestir-se o circular lliurement. Ha estat la creadora de moltes escoles clandestines per a les dones del seu país.

1998