Estats Units: la radicalització dretana dels republicans

Octubre 2012
Dominat per les faccions més radicals, el partit republicà d'EUA ha optat per accentuar al màxim el seu perfil dretà, anul·lant el seu sector moderat, sent avui tot el contrari del partit històric fundat per Lincoln. Anàlisi de l'evolució ideològica del Grand Old Party i del context internacional. Per Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona.