El tema del refugi va ser debatut àmpliament a l’ANUE

En el marc del programa de debats d'estiu que té l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), el passat 29 de juny, a les oficines de l'Associació, Eduard Sagarra, president de l’ANUE i Estela Pareja, directora de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), van sostenir un interessant debat amb el públic, sobre les diferències entre l'estatut de refugiat i el de migrant, la qual cosa crea confusió al si de la Unió Europea (UE) en desemparament dels drets de milions de refugiats que arriben al continent fugint de la violència armada.

 
“Els refugiats demanen refugi per una responsabilitat de vida, perquè fugen d'una violència en la qual no van decidir de participar-hi”, va aclarir Eduard Sagarra, al mateix temps que va indicar que la xenofòbia, el racisme, la discriminació i altres formes de tracte desigual, són els resultats negatius d'una política no inclusiva, fruit de la indiferència cap als refugiats a la UE. Sagarra, també va concloure que la deportació d'un refugiat constitueix un delicte internacional en tant que significa exposar aquesta persona a la mort i a l'absoluta indiferència dels seus drets de vida.
 
“Cal diferenciar entre un refugiat i un immigrant”, va dir Estela Pareja, “la paraula solidaritat és intrínseca i pròpia de l'ésser humà atès que no és un ésser sol, sinó social, que ha d'estendre les mans a d’altres”, va replicar. Així mateix va assegurar que una Europa que atropella els drets humans, és una Europa que ha de créixer i que no ha après del seu passat. “La crisi al món és una crisi de valors, no una crisi de refugiats com ens volen fer creure”, va sentenciar l'especialista en refugi, al mateix temps que va defensar la idea d'una Europa fundada en els seus valors i en el canvi de mentalitat, que reafirmi els principis d'una societat incloent.
 
“Vivim una crisi del sistema, un sistema que promou desigualtats cada vegada més grans, genera pobresa, persecució, atropellament dels drets humans. Jo no sé si aquesta és una crisi dels refugiats, el que sí que sé, és que el problema no són les persones. El refugi és el resultat de la crisi veritable a la humanitat que rau en els conflictes armats, la violència i la falta de valors”, va concloure Pareja en cloure la seva intervenció.
 
L'esdeveniment, que va comptar amb una vintena de persones, va tenir el seu apunt artístic amb la participació de la Filharmònica Popular, que va interpretar un repertori musical evocador dels grans músics europeus, també promotors de la música com a patrimoni intangible que uneix els éssers humans.
 
Font pròpia: ANUE