DRETS I LLIBERTATS DELS REFUGIATS A LA UNIÓ EUROPEA

Foto:PEXELS

La UE es fonamenta, en 2018, en un estat de dret i en un ordenament jurídic: tractats Originaris i Dret Derivat. En la gestió dels fluxos migratoris i refugiats arribats a la UE en els últims 3 anys (2015-2018) s'han respectat els principis, drets fonamentals i valors que són el pilar de la UE? La mala gestió comunitària d'uns problemes i situacions de la UE i els seus estats membres, reflecteixen un canvi d'objectius.

Per mitjà del present informe pretenem donar a conèixer el maneig de la Crisi dels Refugiats a Europa (2015-2018), les preguntes obligades a respondre per part de la Unió, els seus estats membres i els seus ciutadans, així com els seus principis, valors, drets fonamentals i llibertats públiques.

Click aquí:/sites/default/files/anue/Refugees%20in%20the%20EU%20-%20Report.pdf