Dies del Record i la Reconciliació, Commemoració de la Segona Guerra Mundial

GUERRA
En virtut de la resolució 59/26 Document PDF, l'Assemblea General va declarar que els dies 8 i 9 de maig són una ocasió propícia per al record i la reconciliació i, sense perjudici que els Estats Membres dediquin altres dates a la victòria, la alliberament o la commemoració. L’Assemblea General va convidar a tots els estats membres, organitzacions del sistema de les Nacions Unides, organitzacions no governamentals i particulars al fet que tinguessin en compte anualment un d'aquests dies, o tots dos, per tal de retre homenatge a totes les víctimes de la Segona guerra Mundial.

L'Assemblea ha posat èmfasi en aquest esdeveniment històric ja que va establir les condicions que van permetre crear les Nacions Unides per preservar les generacions que provenien de la guerra, i va exhortar els estats membres de les Nacions Unides que uneixin els seus esforços per fer front als nous desafiaments i amenaces, assignant un paper fonamental a les Nacions Unides, ja que facin tot el possible per resoldre les controvèrsies per mitjans pacífics, de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i sense posar en perill la pau i la seguretat internacionals.
Tags: