Dias Internacionales

4 de febrer - Dia Mundial contra el Càncer

El Dia mundial contra el Càncer se celebra el 4 de febrer.

El Càncer és una de les causes principals de mortalitat a tot el món. Molts tipus de càncer es podrien prevenir evitant l'exposició a factors de risc comuns com el fum de tabac, la pràctica física i una dieta saludable. Un percentatge important de càncers poden curar-se mitjançant cirurgia, radioteràpia o quimioteràpia, especialment si es detecten en una fase primerenca.

L'objectiu del Dia Mundial és la prevenció i detecció primerenca, que són fonamentals per limitar la mortalitat causada per aquesta malaltia. Aquest dia és l'ocasió de defensar la necessitat de detecció primerenca de la malaltia i l'accés a tractaments. En aquesta lluita contra el Càncer es reuniran el 4 de febrer actors de l'OMS, el Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer (CIIC) i la Unió Internacional contra el Càncer (UICC), junts amb els actors polítics i de la societat civil.

6 de febrer - Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

La mutilació genital femenina (MGF) comprèn tots els procediments consistents en alterar o danyar els òrgans genitals femenins per raons alienes a necessitats mèdiques.

Aquestes pràctiques estan reconegudes internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes. El Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina té com a objectiu desenvolupar un diàleg social i l'apoderament de les comunitats per actuar col·lectivament i posar fi a la pràctica abans del 2030. El tema està comprès en l'Objectiu 5 dedicat a la igualtat de gènere. Un programa creat conjuntament pel El Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) se centra en 17 països d'Àfrica i del món per accelerar l'eradicació d'aquesta pràctica, col·laborant amb governs, socis, i altres agències de l'ONU.

 11 de febrer - Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

La ciència i la igualtat formen part d'Objectius de Desenvolupament Sostenible que preveu l'Agenda 2030. Amb objectiu de promoció de la participació de les dones i les nenes en la ciència enfront d'una discriminació que segueix existint en l'accés a llicenciatures, màsters o doctorat en ciència per les dones o els nens, l'Assemblea General organitza el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Col·laboren en el projecte l'Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Empoderament de les Dones (ONU-Dones), la Unió Internacional de Telecomunicacions i altres organitzacions competents per donar suport a les dones científiques i promoure l'accés de les dones i les nenes a l'educació, la capacitació i la recerca en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, així com la seva participació en aquestes activitats, a tots els nivells.

13 de febrer - Dia mundial de la Ràdio

L'Assemblea General ha considerat la necessitat de defensar la ràdio com a mitjà de comunicació primordial en el món actual. Amb el seu caràcter dinàmic, reactiu i atractiu permet garantir la interacció i la participació dels ciutadans. La ràdio permet fomentar el diàleg positiu, oferint diversitat d'opinions i interacció. Gràcies a una consulta dels actors en la Ràdio, moltes idees van sortir pel programa d'actes del Dia, tal com programes especials de ràdio, intercanvi de programes de ràdio, celebració d'un festival en què participarien els principals associats, i altres propostes .

20 de febrer - Dia Mundial de la Justícia Social

El Dia Mundial de la Justícia Social se celebrarà el proper 20 de febrer. Permetrà recordar l'objectiu major de l'ONU d'eradicació de la pobresa i promoció de l'ocupació ple i del treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a tothom.

Els objectius d'aquest Dia es tradueixen, per exemple, en l'adopció de la Declaració de l'Organització Internacional del Treball sobre la justícia social, per a un desenvolupament sostenible que no oblida el benestar humà.

21 de febrer - Dia Internacional de la Llengua Materna

S'inscriu el Dia internacional de la Llengua Materna en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 centrat en l'educació de qualitat i l'aprenentatge permanent per a tothom. Perquè cada dona i cada home pugui adquirir coneixements i competències necessàries per arribar a aconseguir el que desitja i així participar plenament en la societat. El Dia defensa el respecte feia l'ús de la llengua materna, l'ensenyament, l'aprenentatge i la promoció i preservació de la diversitat lingüística. A la pràctica es tradueix per una promoció de l'accés a l'educació en la seva llengua materna i en altres idiomes. Aquest de promoció del plurilingüisme, inclou també una promoció de la diversitat lingüística a Internet, en els mitjans de comunicació i informació i mitjançant el projecte Sistemes de Coneixement Locals i Indígenes.

1 de març - Dia de la Zero Discriminació

El Dia de la Zero Discriminació defensa la importància d'eliminar la discriminació en tots els àmbits de la societat. Representa una oportunitat per recordar que tothom pot prendre part en la transformació i participar per aconseguir una societat igualitària i justa. L'any passat s'ha concentrat sobre l'accés a la salut, que s'ha de garantir a tot el món.

3 de març - Dia mundial de la Vida Silvestre

L'objectiu és la celebració de la diversitat de la flora i la fauna salvatge. Es promou la necessitat de conservació d'aquesta biodiversitat que beneficia molt a la humanitat. La flora i la fauna salvatges contribueixen als aspectes ecològics, genètics, socials, econòmics, científics, educatius, culturals, recreatius i estètics del desenvolupament sostenible i del benestar dels éssers humans. A més, recorda la lluita contra els delictes contra la natura. Per una col·laboració entre actors polítics, l'ONU i la societat civil, serà l'ocasió de promoure, sobretot per als joves, la necessitat de prendre consciència i actuar en via de la preservació de la flora i la fauna salvatges, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

8 de març - Dia Internacional de la Dona

El Dia Internacional de la Dona permetrà constatar l'evolució de la dona en la societat mundial, la seva situació actual, l'estat de les discriminacions de gènere en l'àmbit social, cultural, econòmic, polític. Serà el moment per reflexionar sobre els avenços aconseguits, demanar més canvis i celebrar les dones que han tingut un paper important en els seus països o comunitats. Es seguiran els objectius clau de l'Agenda 2030 que visen un accés equitatiu de les nenes a l'educació, eliminar la discriminació en l'àmbit laboral, les pràctiques degradants com el matrimoni infantil o la mutilació genital femenina, i moltes altres realitats contra les quals es necessita lluitar.