DIA MUNDIAL DE L’AGUA- 22 DE MARÇ 2017

L’any 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides van adoptar la resolució A/RES/47/193, des de llavors celebrem el 22 de març el dia mundial de l'Aigua. Any rere any aprofitem aquesta commemoració per organitzar esdeveniments que tracten de fomentar la consciència pública sobre el valor que aquest element té per a la vida i la necessitat de la seva protecció i conservació. Entre lloances i apologies, aquest dia també serveix per revifar els debats entorn a la seva gestió.

 
Actualment són molts els reptes que enfrontem com a societat relacionats amb els recursos hídrics. Reptes com proveir a la població mundial, seguir desenvolupant-nos alhora que es mitiga l'estrès hídric, assegurar la qualitat d'aigua i potenciar l'energia hidroelèctrica entre d’altres. En la línia de la lluita per la Sostenibilitat, l'aigua segueix sent OPORTUNITAT i la nostra conducta DECISIVA.      
 
Aquest any el lema “Aigües residuals”, ens permet anar més enllà del reconeixement de la seva importància, perquè apunta directament a la responsabilitat individual i col·lectiva en aquest tema.      
Les Nacions Unides van aprovar al setembre de 2015 l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 i els seus 17 objectius. Aquests s'han establert per estimular accions en esferes d'importància cabdal com són les persones, la prosperitat, la pau i el planeta, i per a cadascuna d'aquestes esferes, l'aigua resulta un tema prioritari. Així, l’ODS 6 ens insta a garantir no només la seva disponibilitat, si no també la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots i totes.  
 
Aquells que cerquem la sostenibilitat tenim molta feina  a fer i molts obstacles que superar. De moment no tenim raons per presumir tenint en compte que el 80% de les aigües residuals s'aboquen a mars i rius sense ser tractades convenientment.
L'incompliment reiterat de la directiva sobre el tractament de les aigües residuals no és un secret. Podem consultar multitud d'informes i veure què països compleixen més les normes i quins menys, com si d'una opció es tractés. Volem seguir tolerant aquestes faltes de respecte?
Les aigües superficials com rius i mars tenen una capacitat limitada per recuperar-se dels impactes negatius de l'activitat humana. Som conscients de la limitada capacitat depuradora dels mars?          
En aquest sentit, la Directiva 2006/7/CE del Parlament europeu i el Reial decret 1341/2007 relatius a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, subratllen tant el deteriorament ambiental com els riscos per a la salut induïts per les aigües fecals abocades en els medis aquàtics.        
S'estima que almenys 1.800 milions de persones al món utilitzen una font d'aigua potable que està contaminada amb matèria fecal, per no parlar de l'impacte en els ecosistemes que produeix l'alteració química de l'aigua.
 
Portem més de vint anys celebrant aquest dia i més de vint anys, moltíssims més, actuant en perjudici del planeta i les persones. Hem tingut temps més que suficient per reflexionar. Ara hem d'exigir que la política comunitària de medi ambient protegeixi, defensi i gestioni aquest recurs natural com cal.          
 
Al marge d'aquesta necessària denúncia, cadascun de nosaltres ha de responsabilitzar-se de la seva aportació a aquests desastrosos fets. És molt còmode esperar que s'implantin mesures i polítiques menys permissives i més sostenibles, i és fàcil caure en el parany de pensar que aquesta és l'única solució. Cadascun de nosaltres té a les seves mans millorar la situació.        
D'acord amb això, no podem ignorar que una forma simple i efectiva d'evitar la contaminació i reduir el cost i volum dels tractaments, és no produir tantes aigües residuals. I en això tots i totes podem i hem de col·laborar.          
 
Avui serà relativament fàcil enrecordar-se dels consells que ens donaven a l'escola per reduir la despesa d'aigua, com el ja clàssic “tanca l'aixeta mentre et rentes les dents”, o per reutilitzar l'aigua en les nostres llars en condicions de seguretat.
Però hem de reduir el malbaratament dels recursos hídrics diàriament, no hi ha prou amb actuar avui. Per això avui, dia mundial de l'aigua, podria ser una bona idea fixar-nos metes individuals relacionades amb el bon ús d'aquest bé, i celebrar el nostre compromís.
Seria terriblement trist i inefectiu que aquest dia sigui l'únic en tot l'any en què valorem el que tenim.