Dia Mundial contra el Tràfic de persones

tràfic de personas
El dia Mundial contra el Tràfic de persones, 30 de juliol, fou proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides en 2013. En 2010 per primera cop l’Assemblea General de Nacions Unides va adoptar un Pla d’Acció Mundial per Combatre el Tràfic de Persones on s’instava els governs estatals a la lluita contra els fluxos de tràfic. L’any 2013 es van reunir de nou per avaluar el Pla d’Acció adoptat. 

De conformitat a l’article 3 del Protocol per Prevenir, Reprimir i Sancionar el Tràfic de Persones, es considera tràfic de persones “la captació, el transport, el trasllat, l’acollida o la recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats d’explotació.”
El tràfic de persones és un delicte greu i una violació dels drets humans. Aquesta explotació pot incloure tant l’explotació sexual com serveis forçats o practiques anàlogues a l’esclavitud o l’extracció d’òrgans. Els infants i les dones són les víctimes principals d’aquest tipus d’accions. Pràcticament tots els països del món estan afectats pel tràfic, ja sigui com país d’origen, de trànsit o de destí de víctimes. L’Organització Internacional del Treball (OIT) calcula que gairebé 21 milions de persones al món són víctimes de treballs forçosos. Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible juntament amb la Declaració de Nova York aprovada a la Cimera sobre els Refugiats i els Migrants, els Estats es comprometen a acabar amb totes les formes de violència i explotació i a combatre el tràfic i el contraban de persones.