Dia Meteorològic Mundial.

meteorología
El Dia Meteorològic Mundial commemora l'entrada vigor, el 23 de març de 1950, del Conveni de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). Cada any, els més de 180 estats membres que la integren, celebren aquest dia, centrant-se en un tema d'interès per a la humanitat.

Recolzant-se en els mitjans d'informació, conferències i altres activitats promocionals, i amb el suport de les organitzacions que treballen en qüestions de desenvolupament sostenible, s'intenta sensibilitzar la societat mundial per aconseguir assolir alguns objectius fixats per l'OMM, de tal manera, que el públic i els responsables de l'adopció de decisions percebin millor la importància que revesteixen les aportacions de la meteorologia i de la hidrologia a les diverses activitats de tots els països de la terra.