Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

mutilació femenina
La Mutilació Genital Femenina és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes.
 Reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de la dona. És practicada gairebé sempre en menors i constitueix una violació dels drets de les nenes. A nivell mundial, es calcula que hi ha almenys 200 milions de nenes i dones mutilades. 
Tot i que la pràctica s'ha mantingut durant més de mil anys, hi han motius per pensar que es pot acabar amb la mutilació i l'ablació genital femenina en una sola generació, per això l'Assemblea General de les Nacions Unides exhorta als Estats, al sistema de l'ONU, a la societat civil i a totes les parts implicades a observar el 6 de febrer com el Dia Internacional de la Tolerància Zero contra la mutilació genital Femenina, i a aprofitar l'ocasió per millorar les campanyes de sensibilització i prendre mesures concretes contra la mutilació genital femenina.