Dia Internacional de les Remeses Familiars

familia
El Dia Internacional de les Remeses Familiars, que se celebra cada 16 de juny, està orientat a reconèixer la contribució financera significativa dels treballadors immigrants al benestar de les seves famílies en els seus llocs d'origen i al desenvolupament sostenible dels seus països.
També té com a propòsit encoratjar als sectors públic i privat i a la societat civil a fer més i a col•laborar perquè aquests fons tinguin el major impacte en els països en desenvolupament.
 
Aquest Dia va ser proclamat de forma unànime pels 176 Estats Membres del Consell de Govern del Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA), i s'ha sotmès a l'atenció de l'Assemblea General per el seu suport formal i el seu reconeixement universal.  
 
L'establiment d'un Dia Internacional de les Remeses Familiars representa una oportunitat inestimable no només de reconèixer els esforços dels treballadors immigrants a tot el món, sinó també de reforçar les associacions existents i crear noves sinergies entre sectors per tal de promoure la repercussió de les activitats de desenvolupament a tot el món.
Tags: