Dia Internacional de les Famílies

familia
El Dia Mundial de la Família (International Family Day) se celebra el dilluns 15 de maig de 2017. Aquesta commemoració reflecteix la importància que la comunitat internacional li confereix a la família, com a unitat bàsica de la societat, així com la seva preocupació per la situació de les famílies en tot el planeta.

El Dia Internacional de les Famílies brinda l'oportunitat de fomentar la presa de consciència sobre qüestions que afecten la família. També pretén promoure l'adopció de mesures adequades per a ajudar a cada família per tal d’assegurar el benestar i la dignitat de tots els seus membres. Aquest Dia pot arribar a ser un poderós factor de mobilització en favor de la família en tots els països. Cal aprofitar aquesta ocasió per demostrar el seu suport de forma idònia.
Tags: