Dia Internacional de la Amistat

amistat
L’Assemblea General va designar al 2011 el Dia Internacional de l’Amistat, 30 de juliol, amb la idea de que l’amistat entre els pobles, els països, les cultures i les persones pot inspirar iniciatives de pau i la construcció de ponts entre les comunitats. La proposta fou feta per UNESCO i tractada per l’Assemblea General en 1997 que va definir la “Cultura de la Pau” com un conjunt de valors, actituds i conductes que rebutgen la violència i procuren prevenir els conflictes abordant les causes profundes amb l’objectiu de resoldre’ls.

Reforçant l’amistat i enfortint la confiança podem contribuir a canvis fonamentals i necessaris per aconseguir una estabilitat duradora: es teixiria una xarxa de suport social que ens protegeixi a tots i aconseguir un món millor i més unit. A través d’uns llaços forts de companyerisme, amistat i solidaritat és més fàcil abordar els problemes, desafiaments, crisis i forces dividides que el nostre món pateix i que amenacen la pau, la seguretat, el desenvolupament i l’harmonia social entre els pobles del món. 
La Declaració i Programa d’Acció sobre una Cultura de la Pau va establir vuit línies d’acció que les nacions, organismes i persones poden emprendre per tal que prevalgui una cultura de la pau:
- Promoure una cultura de pau mitjançant l’educació
- Promoure el desenvolupament econòmic i social sostenible
- Promoure el respecte de tots els drets humans
- Garantir la igualtat entre les dones i homes
- Promoure la participació democràtica
- Promoure la comprensió, la tolerància i la solidaritat
- Donar suport a la comunicació participativa i la lliure circulació d’informació i coneixements
- Promoure la pau i la seguretat internacionals
Tags: