Comunitat de Sant Egidi

Pel seu treball sobre la problemàtica social, la mediació pacífica dels conflictes i la promoció de la pau al món, estant present a 24 països. Cal destacar la seva participació en la negociació de pau que va acabar amb la guerra civil a Moçambic.

Les negociacions es dugueren a terme a la seu de la Comunitat a Roma durant dos anys.

1999