Commissió de Drets Humans d'El Salvador

Per la lliuta per la vigència i el respecte dels drets humans, la defensa de les víctimes de les violacions dels drets humans, com també la denuncia, tant en l’àmbit nacional com internacional, d’aquestes violacions”.

1991