Centre Dels Drets Humans de les Nacions Unides

Per la tasca feta, sovint anònimament, per a la promoció i protecció dels drets humans i les llibertats fonaments, d’acord amb la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans i les convencions i els pactes internacionals.

1988