Avis Legal

Informació general per donar compliment a la Llei d'Internet 34/2002:
Titular: Associació per a les Nacions Unides a Espanya
C.I.F.: G08945859
Adreça: Via Laietana n º 51, ​​entl. 3a, 08003 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: +34 933013198
Fax: +34 933175768
E-Mail: info@anue.org
Associació per a les Nacions Unides a Espanya és propietària del nom de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix a través de l'adreça http://www.anue.org
Dades Registrals:
Inscrit en el Registre nacional d'associacions
10 d'Agost de 1965
n º 9472