Associació de mestres Rosa sensat

Associació per a la formació permanent dels mestres.

Per la seva tasca especialment difícil en els anys de la dictadura franquista, de treball en el camp de l’ensenyament, lluitant per aconseguir una escola pública, activa, catalana i democràtica i una educació de qualitat per a tothom.

2000