ARTICLE DIA INTERNACIONAL DE LA FELICITAT

20 març 2017

El dia 28 de juny de 2012, les Nacions Unides mitjançant resolució de l'Assemblea General, va instituir la commemoració el 20 de març com a Dia Internacional de la Felicitat per tal de reconèixer el paper important que exerceix la felicitat en la vida de les persones de tot el món. Durant aquest dia s'insta els Estats membres promoure polítiques públiques que incloguin la importància de la felicitat i el benestar en la seva aposta pel desenvolupament. En efecte, una de les fites d'aquesta commemoració és la de conscienciar els governs que el creixement econòmic per si sol no és suficient per garantir la "felicitat" d'un país i que un desenvolupament més equitatiu, equilibrat i sostenible permetria eradicar la pobresa i assegurar el benestar de tots els pobles.

 
En un món tan convulsiu en el qual ens trobem ens preguntem, quin és l'estat actual de la felicitat? No hi ha dia que els mitjans de comunicació ens informen sobre catàstrofes humanitàries o mediambientals, sobre conflictes armats o violacions dels drets humans que per desgràcia segueixen a tot el món.
 
 En aquest context mundial on les desigualtats no deixen d'augmentar, Podem considerar que vivim en un món feliç? De què depèn la felicitat mundial?
La noció de desigualtats és un concepte que està en el centre del debat internacional des de la crisi de 2008 i les seves conseqüències han recreat les condicions d'una bretxa de la riquesa entre els que tenen els mitjans per protegir-se a si mateix i els que no els tenen.
 
Cadascú és responsable de la felicitat col•lectiva. Cada un de nosaltres podem contribuir a millorar les condicions socials de tots. Sent més generosos, en donar del nostre temps a una causa social o en petits actes de generositat en la nostra vida quotidiana com ara deixar el nostre seient a una persona gran en els transports o comprar alguna cosa de menjar a una persona sense llar.
 
No obstant això, la qüestió de la felicitat també depèn de les polítiques públiques promogudes pels nostres Estats i el compromís d'aquests és fer efectives condicions de vida, de treball, de salut i d'educació convenients. Per tant, És realment possible aconseguir la felicitat en benefici del desenvolupament de tots els països?
 
Les Nacions Unides amb la celebració d'aquest dia, convida a totes les persones, de qualsevol edat, de qualsevol nacionalitat i origen, a participar col•lectivament en la recerca d'una "vida millor" per a tots i en millorar les condicions de vida de tots, subratllant la rellevància de la felicitat i el benestar com aspiracions universals dels éssers humans i la importància de la seva inclusió en les polítiques de govern.
 
El 2015, les Nacions Unides van adoptar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible té com a objectius el de posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat i protegir el nostre planeta. El dia internacional de la felicitat s'inscriu en el marc d'aquest nou programa de desenvolupament sostenible. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són una nova eina i corresponen a una veritable oportunitat d'aconseguir l'anhelada felicitat del món sencer però per a això, cal molta voluntat política.