Article COP25, Madrid. Amb la mirada posada al 2030. (PDF)