Antoni Tàpies

Pintor.

Per la seva defensa aferrissada, mitjançant la seva obra pictòrica i la participació activa, dels valors que constitueixen el fonament de les Nacions Unides.

1984