Aliança de Civilitzacions

Què és l’Aliança de Civilitzacions?

L’Aliança de Civilitzacions (Alliance of Civilizations, AoC) és una proposta de l’antic secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan, basada en la iniciativa dels governs d'Espanya i Turquia presentada davant l’Assemblea General en setembre de 2004 i que va ser aprobada en 2005. Nascuda en un marc on la polarització entre la societat islàmica i l’occidental s'ha incrementat, fomentant els prejudicis, la sospita mútua, la por i la manca d’entesa, l’Aliança de Civilitzacions pretén acostar les dues societats a través de la construcció de ponts per al diàleg, i crear xarxes d’interdepència entre les societats, evitant així el deteriorament de les relacions.
 

Així mateix es vol afavorir l’entesa mútua arraconant totes aquelles idees de monopoli de la veritat, les amenaces extremistes, cooperant en l’estabilitat i pau social, promovent valors comuns i, en definitiva, forjar una voluntat política i institucional col·lectiva per a la consecució de la pau mundial a través de camins no violents. L’Aliança se centra en temes clau com els de l’educació, mitjans de comunicació, immigració, gènere, i joventut.
 

Podeu trobar més informació sobre l’Aliança, el Grup d’Alt Nivell i l’informe que van presentar el 18 de desembre de 2006 a:

L’ANUE i l’Aliança de Civilitzacions (2005-2011)

Fidels a l’esperit que anima l’Aliança de Civilitzacions, ANUE va plantejar l’anàlisi dels objectius concrets de la mateixa ja en el primer Catalonia Model United Nations que es va celebrar en maig de 2006. A partir d’aquí, el tema ha estat present en cadascun dels fòrums de l’ONU dels joves, així com en totes les jornades Diàleg Orient-Occident celebrades amb la col·laboració d’ANUE. Així mateix, l’AoC ha tingut una destacada presència durant aquests anys en altres àmbits de treball, en especial a la revista de l’Associació. També destaquen els Premis per la Pau de 2005 i 2006 que ANUE atorga cada any, en concret als concedits al director de orquestra Daniel Barenboim i a l’escriptor Tahar Ben Jelloun, les activitats del quals s’emmarquen plenament en els principis que sustenten l’Aliança.
 

Veure totes les activitats relacionades des de l’any 2005

 

Distintos, no distantes

La Alianza de Civilizaciones y los derechos humanos desde la perspectiva de los jóvenes (2010)

Des de l’any 2006 fins a l’actualitat, l’ANUE ha servit de seu permanent per a un o diversos fòrums anuals de joves provinents de tots els continents amb l’objectiu de donar-los veu en temes de diversitat, identitat cultural, eliminació de tota forma d’intolerància religiosa, dret a l’educació, dret al treball, entre d’altres. D’aquesta manera, l’Associació ha promogut el debat i l’anàlisi de qüestions clau dins de l’Aliança de Civilitzacions. Per donar a conèixer aquesta experiència, l’ANUE publica ara el dossier Distintos, no distantes: La Alianza de Civilizaciones y los derechos humanos desde la perspectiva de los jóvenes. Podeu descarregar el llibre en pdf. També podeu descarregar el dossier en anglès: Distinct but not Distant