Agenda ONU

Anuari de l’Associació per a les Nacions Unides

Agenda ONU és un anuari que recopila i fa una profunda anàlisi sobre les diverses actuacions de les Nacions Unides i sobre les dinàmiques de l’Organització. L’Agenda ONU és una publicació que té difusió a Espanya i Amèrica Llatina.

L’específica orientació de l’Anuari es tradueix en les tres seccions en què està estructurat. Una primera secció titulada Estudios agrupa els articles relatius a l’actuació i el paper de les Nacions Unides en les diferents esferes del seu ampli camp de treball. Els abstracts d’aquests estudis són traduïts al català, gallec, euskera, francès i anglès. La segona secció Práctica española en las Naciones Unidas, vol reflectir la posició espanyola dins els òrgans de les Nacions Unides i la seva participació en la tasca de l’Organització. Per últim, l’apartat Documentación reprodueix textos o documents importants sorgits de les Nacions Unides.