9 de diciembre - Día Internacional contra la corrupción

corrupció
Es paga cada any un bilió de dòlars en suborns i s'estima que es roben 2,6 bilions de dòlars anuals mitjançant la corrupció, el que equival a més del 5% del producte interior brut mundial.
La corrupció és un delicte greu que constitueix un fre per al desenvolupament econòmic i social en totes les societats del món. De fet, cap país, cap regió o cap comunitat s'està protegint.
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l'Oficina de Nacions Unides contra les Drogues i el Delicte han destacat l'impacte que té la corrupció sobre molts àmbits com l'educació o la justícia.
El dia 9 de desembre ha estat proclamat Dia internacional contra la corrupció des de l'any 2003, quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució 58/4, i té com a objectiu combatre aquest fenomen així com prevenir-lo.
Tags: