9 d’octubre: Dia mundial del Correu

correu
El dia mundial del Correu va ser declarat pel Congrés de la Unió Postal Universal (UPU) celebrat a Tokyo, Japó el 1969 i es celebra des d’aleshores anualment. A més, la UPU fou fundada el dia 9 d’octubre de l’any 1874. 
El tractat de Berna de 1874 va permetre unificar serveis i reglaments postals diferents en un territori postal únic garantint un principi de llibertat de trànsit de correspondència al conjunt del territori únic.
L’objectiu del dia mundial del Correu és crear consciència i sensibilització sobre el paper del sector postal a la vida quotidiana de la gent i les empreses i la seva contribució al desenvolupament social i econòmic dels països a través d’activitats amb el públic o promocions de nous productes o serveis postals.
A dia d’avui, la UPU s’encarrega de promoure i desenvolupar la comunicació entre les nacions afavorint la dinamització constant entre els serveis postals. La UPU, al 2016, va elaborar un nou cartell pel període 2016-2018 que conté els tres pilars estratègics de la UPU: innovació, integració i inclusió.
Tags: