5 de desembre - Dia Internacional dels Voluntaris

voluntaris
El 5 de desembre correspon al Dia Internacional dels Voluntaris, que té com a objectiu principal reconèixer la tasca i la dedicació dels voluntaris així com de les organitzacions que sostenen aquests últims.
A més, té un objectiu d'informació a la gent de l'impacte del voluntariat en la pau i el desenvolupament sostenible.
Al món, cada dia, milers de persones s'ofereixen com a voluntaris, que sigui sobre el terreny o a través d'internet, per ajudar a assolir els objectius de pau i de desenvolupament sostenible. De fet, els voluntaris i el voluntariat de manera general consoliden la cohesió social així com la confiança, promovent accions tant individuals com col·lectius, comportant efectes sostenibles per a les persones mitjançant les persones. També el voluntariat té un efecte dominó rellevant, en inspirar altres persones i impulsar les transformacions necessàries per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Les Nacions Unides han creat el Programa de Voluntaris de les Nacions Unides (VNU) que mobilitza milers de voluntaris cada any i treballa en col·laboració amb associats i governs per tal d'establir programes a escala nacional, crear estructures destinades a fomentar i mantenir el voluntariat local en els països.
Cada any, aquest Programa mobilitza directament a més de 7700 voluntaris a nivell tant nacional com internacional, dins dels quals el 80% procedeixen de països en desenvolupament i més del 30% realitzen el seu voluntariat en els seus propis països.
En 2016, la campanya per al Dia Internacional dels Voluntaris es va dedicar al reconeixement a la solidaritat dels voluntaris que responen a les trucades en moments de necessitat. Va promoure les contribucions dels voluntaris a escala local, nacional i internacional.
 
Tags: