31 d’octubre: Dia mundial de les Ciutats

ciudad
La raó de ser d’aquesta jornada internacional fixada l’any 2014 per l’Assemblea General de Nacions Unides, és que les ciutats són el punt de trobada de idees, comerç, cultura, productivitat, ciència i desenvolupament, entre d’altres. Per maximitzar la capacitat de generar ocupació i riquesa, així com impulsar la cohesió i diversitat, és necessari planificar la urbanització.
Únicament amb un disseny adequat es podrà viure a la ciutat, crear oportunitats pels habitants i connexions entre aquests i utilitzar amb sostenibilitat els recursos compartits.
El lema general de la celebració és “A millor ciutat, millor qualitat de vida” i, aquest any, “Amb un govern innovador, ciutats més obertes”. Aquest busca la conscienciació de la necessitat de canviar el model urbà per assolir el desenvolupament previst a l’Agenda 2030. Això hauria de tendir a millorar la capacitat dels governs locals i emfatitzar en les idees d’un desenvolupament integrat i d’una implicació de les múltiples parts per arribar fins aquests. Amb la idea d’una ciutat oberta es fa referència a la visió de la urbs com a sistema que uneix funcions i multituds heterogènies que comparteixen el mateix espai. La innovació es qui dirigeix el desenvolupament de les ciutats i modernitza el seu govern.
Tags: