26 de setembre: Dia Internacional per l’Eliminació Total de les Armes Nuclears

nuclear armas
L’any 2013, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que el 26 de setembre seria el Dia Internacional per a l’Eliminació Total de les Armes Nuclears, ja que aquest en un dia com aquest va tenir lloc la reunió d’alt nivell d’aquest mateix òrgan sobre desarmament nuclear.

L’Assemblea ha demanat als Estats Membres, al Sistema de Nacions Unides i a la societat civil que celebrin i promoguin aquesta jornada amb activitats de conscienciació i educatives. 
El desarmament, tant nuclear a escala mundial com general complert, és un dels primers objectius de les Nacions Unides, malgrat que el primer tingui prioritat sobre el segon. Existeixen al món unes 15.000 armes nuclears i els Estats que les tenen estan capacitats per modernitzar-les, malgrat l’existència d’un Tractat de no proliferació de les armes nuclears i les diverses conferències que l’han examinat. A més a més, no s’ha destruït físicament cap arma nuclear ni s’està negociant aquest moviment i la dissuasió nuclear com a element clau en les polítiques de seguretat del Estats que les posseeixen persisteix, malgrat que hi hagi una preocupació global relativa a les conseqüències de l’ús d’aquestes armes.
La celebració de un Dia Internacional per a l’eliminació total de les armes nuclears permet a la comunitat internacional reafirmar el seu compromís de prioritzar el desarmament nuclear i als Estats educar sobre els beneficis de l’eliminació d’aquests elements. Un altre motiu de la importància d’aquesta jornada és que ens recorda que és una de les vies per a arribar a un món pacífic i segur sense armes nuclears.