20 de novembre Dia Universal dels Infants i 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants

Foto: UNICEF

El 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Infants, establert l’any 1954, se celebra per promoure la unió internacional, la consciència sobre els infants de tot el món i la millora del seu benestar. Aquest any té una importància especial, ja que també se celebrael 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants, que va ser adoptada el 1989 per l’Assemblea General de Nacions Unides. L’objectiu principal és reconèixer i protegir els drets fonamentals dels infants arreu del món.

La fita més essencial de la Convenció va ser que els infants van esdevenir subjectes de dret. Consagra el dret de tots els infants a expressar la seva opinió i a ser escoltats en relació qualsevol tema relacionat amb ells, reconeix als infants com a individus amb les seves pròpies aspiracions i portadors de drets humans universals, que cobreixen tots els aspectes de la seva vida. En darrer lloc converteix l’interès superior de l’infant com el principi primordial de qualsevol mesura dissenyada per a garantir els seus drets i assegurar el seu benestar.

La seva importància queda demostrada al ser el tractat internacional més ratificat, actualment amb un total de 196 països. Més enllà dels 54 articles que recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants, també disposa de tres protocols opcionals. Els dos primers, adoptats l’any 2000, sobre la involucració dels infants en els conflictes armats i sobre la venda d’infants i la prostitució i pornografia infantil i el tercer, adoptat l’any 2011, relatiu al procediment de comunicacions per a presentar denúncies davant el Comitè dels Drets dels Infants.

Per tal de consolidar els drets fonamentals de la Convenció i dels seus protocols, es va crear el Comitè dels Drets de l’Infant, que garanteix el compliment i l’aplicació de la Convenció per part dels estats i a tot el món.

Gràcies a la Convenció s’han aconseguit avenços històrics en les últimes tres dècades per a millorar les condicions de vida dels infants, per exemple, la taxa global de mortalitat dels infants menors de 5 anys s’ha reduït al voltant del 60%, i pel que fa al percentatge dels infants que pateixen malnutrició s’ha reduït gairebé a la meitat.

Per desgràcia, actualment existeixen molts països que posen en dubte l’efectiu compliment dels compromisos adquirits per fer front a la realitat que viuen milions d’infants que segueixen patint malnutrició i escassetat de recursos bàsics, que no tenen accés a educació o sanitat o que continuen sent les víctimes més vulnerables en els conflictes armats, lesionant sistemàticament els seus drets més bàsics i vulnerant així a la mateixa Convenció.

És aquesta situació la que ens ha de posar en estat d’alerta i considerar la importància del trentè aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants com una oportunitat històrica, on els drets dels infants han d’estar en primera línia de l’agenda internacional, sent la Convenció i els diversos Protocols les eines necessàries per a garantir tots i cada un dels drets dels infants i fer front als nous reptes mundials.