20 de desembre - Dia internacional de la solidaritat humana

solidaritat
El 20 de desembre de cada any se celebra el Dia Internacional de la Solidaritat Humana.
El recent programa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible tenen com a objectiu eradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la dignitat per a tothom, recolzant-se en els drets humans. Es forjarà sobre la base d'una cooperació i solidaritat a nivell mundial.