2 de desembre - Dia Internacional per a l'Abolició de l'Esclavitud

esclavitud
El 2 de desembre de 1949 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el Conveni per a la repressió del tràfic de persones i l'explotació aliena. Per això, el 2 de desembre va ser declarat Dia Internacional per a l'Abolició de l'Esclavitud.

L'esclavitud és un concepte que ha anat evolucionant al llarg de la història. Actualment, persisteixen les formes tradicionals i apareixen altres noves formes.
Dins el concepte d'esclavitud moderna, entren modalitats com el treball forçós, el matrimoni forçat, o situacions d'explotació sense possibilitat per a les persones de rebutjar o abandonar a causa d'amenaces, coerció, violència, engany o abús de poder. El treball infantil, tot i que no entra dins el concepte general d'esclavitud en el seu sentit modern, se sol relacionar amb ella.
Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT), en tot el món, més de 40 milions de persones són víctimes de l'esclavitud moderna, entre les quals el 71 per cent són dones i nenes.
S'estima que el treball forçós, que es tracti del sector privat, de l'explotació sexual forçada o d'explotació laboral imposada per les autoritats estatals, afecta unes 25 milions de persones en 2016. Al món, en un moment donat de 2016, són 15,4 milions de persones que eren víctimes de  matrimoni forçat.
Finalment, aproximadament 152 milions de nens eren afectats pel treball infantil al món.
A la vista de les estadístiques, apareix necessari intensificar de manera dràstica els esforços per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i eliminar l'esclavitud. La servitud, en concret, amenaça diverses metes, entre les quals la meta 8.7 que insta a adoptar mesures immediates i eficaces per lluitar contra l'esclavitud moderna i l'objectiu número 1 que intenta acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
Tags: