2 d’octubre: Dia mundial de l’Hàbitat

hábitat
El llocs d’interacció de les persones, el seu hàbitat, són els assentaments i les ciutats. Allà ens desenvolupem com a éssers humans i, per tant, modelen la nostra forma de vida. Ara bé, aquests estan afrontant grans desafiaments provocats per les migracions del món rural a l’urbà.
Per això, és important que aquests es planifiquin adequadament per evitar les greus conseqüències que pot tenir el desenvolupament urbà ràpid i no controlat, com pot ser la manca de habitatge o les infraestructures que fomentin la delinqüència, la manca de feina, la pobresa o els problemes de salut pública. A més, quan es donen aquestes situacions, la resiliència es veu afectada i l’hàbitat esdevé més vulnerable front els desastres o catàstrofes naturals, com a conseqüència tant del canvi climàtic com de la mà de l’ésser humà.
Per això, les Nacions Unides van designar el primer dilluns d’octubre per fomentar la reflexió sobre l’estat dels pobles i ciutats, així com el dret bàsic de tot ciutadà a un habitatge adequat i digne. A més a més, aquest dia està en consonància amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11, el qual proposa la creació d’assentaments inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
La primera celebració d’aquesta jornada va ser a Nairobi, l’any 1986. El seu lema era “l’habitatge és el meu dret”. Des llavors, la ciutat amfitriona ha canviat, malgrat que el tema ha estat sempre relacionat amb l’hàbitat urbà de les persones. Aquest any és l’accés a l’habitatge i la necessitat de la construcció d’habitatges assequibles. 
Tags: