2 d’octubre: Dia internacional de la no violència

No Violencia
Es celebra el dia 2 d’octubre el dia internacional de la no violència  arran de l’aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, líder del moviment de la Independència de la India i pioner de la filosofia i l’estratègia de la no violència.
L’Assemblea General va establir el juny del 2007 la commemoració d’aquest dia com una ocasió per “disseminar el missatge de la no violència, inclòs a través de l’educació i la consciència pública”. A més, reafirma la rellevància universal del principi de no violència i el desig “d’aconseguir una cultura de pau, tolerància, comprensió i no violència”.
Com va dir Gandhi “La no violència és la major força a la disposició de la humanitat. És més poderosa que l’arma de destrucció més poderosa concebuda per la invenció de l’home.”
El principi de la no violència rebutja l’ús de la violència física per aconseguir un canvi social o polític. No significa un intent de prevenir o ignorar el conflicte, sinó més aviat sobre la manera d’exercir el poder o actuar efectivament en política per donar resposta a aquests conflictes o problemes. El concepte de “no violència” és utilitzat des de mitjans del segle XX com un terme sinònim al “pacifisme” en certs sectors. Existeixen tres categories principals d’acció no violenta com són la protesta i la persuasió, la no-cooperació i la intervenció no violenta com bloqueigs i ocupacions.