17 d’octubre: Dia internacional per l’Eradicació de la Pobresa

pobresa
L’eradicació de la pobresa és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i la seva redacció (“posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món”) explicita l’idea de que la pobresa neix per la conjunció de diversos factors.
Per això, per a la seva total comprensió, es necessari observar-la com una cosa més enllà de la manca d’ingressos o d’elements bàsics de benestar material. L’eliminació de la pobresa extrema i la discriminació i el garantir que tota persona pot exercir els seus drets fonamentals amb plenitud és una exigència per construir un futur sostenible.
La celebració començà en 1987 a París, quan en aquell 17 d’octubre, es va rendir homenatge a les víctimes de la pobresa extrema, la violència i la fam. Els congregats van proclamar que la pobresa constitueix una violació dels drets humans i que la gent ha d’esforçar-se per garantir el seu respecte. L’elecció d’aquest dia és un compromís amb els pobres i els principis que es van establir en aquella jornada.
Malgrat això, no va ser fins 1992 que l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que el 17 d’octubre seria el Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa. A més, va invitar els Estats a dedicar aquell dia la promoció i presentació d’activitats concretes d’eradicació d’aquestes lacres: la pobresa i la indigència. Així mateix, aquest dia és una oportunitat inigualable per reconèixer la lluita i l’esforç d’aquells que viuen en aquesta situació i per conèixer els seus problemes i reconèixer que ells són els primer que lluiten contra la pobresa.