16 de novembre – Dia Internacional per la Tolerància

tolerancia
En cultivar l’entesa mútua entre cultures i gents, les Nacions Unides assumeixen el compromís d’enfortir la tolerància. Aquest compromís és al cor de la Carta de les Nacions Unides, a més del de la Declaració Universal dels Drets Humans.

L’any 1996, l’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la resolució 51/95, va convidar els Estats membres a festejar el Dia Internacional per la Tolerància el 16 de novembre, després de viure l’Any per la Tolerància de les Nacions Unides en 1995.
Les Nacions Unides van iniciar una campanya per fomentar la tolerància, el respecte i la dignitat de tothom, la qual va ser anomenada JUNTS. Aquesta pretén, per una banda, reduir les percepcions i actituds negatives envers els refugiats i migrants i, per una altra, enfortir les relacions entre països amfitrions i comunitats d’acolliment, entre refugiats i entre migrants.
L’any 1995, la UNESCO va crear un premi per la promoció de la tolerància i el pacifisme. El premi es lliura cada dos anys en el Dia Internacional per la Tolerància a activitats significatives en les àrees de ciència, art, cultures o comunicació, que pretenen promoure la tolerància i la pau.
Tags: