15 d’octubre: Dia internacional de les dones rurals

dona rural
El dia internacional de les Dones Rurals es va observar el 15 d’octubre de 2008 per primera vegada i va ser establert per l’Assemblea General en una resolució el 2007. Reconeix “la funció i contribució decisives de la dona rural, inclosa la dona indígena, en la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora de la seguretat alimentària i la eradicació de la pobresa rural”.
Aquestes dones depenen majoritàriament dels recursos naturals i de l’agricultura per subsistir i representen una quarta part del conjunt de la població mundial. El 76 per cent de la població que viu en l’extrema pobresa es troba en zones rurals. Per aquesta raó, és important garantir l’accés de les dones rurals a recursos agrícoles productius empodera a les dones i contribueix a reduir la gana i la pobresa del món.
Tags: